Programın Amacı

Liderlik Gelişimi, Ekip Yönetiminde Etkililik ve Organizasyonel Hedeflere Ulaşma Programı 

Günümüz iş dünyasında organizasyonlarda artık kişilerin sadece işini iyi yapmaya çalışmaları artık tek başına bir anlam ifade etmiyor. 

Ekip liderlerinin ise ekibine sürekli övgü yağdırması, hedefleri hatırlatması, ödüllendirmesi yada baskı, ceza ve olumsuz yaklaşımlar sergilemesi ekibi kontrol ediyor gibi görünse de rekabet avantajı oluşturmada yada istenen sonuçlara ulaşmada işe yaramıyor. 

Peki modern yönetim yaklaşımlarını benimseyen ekip liderleri yada firmalar ne yapmaktadır diye baktığımızda en göze çarpan unsur Takım Çalışmasını yaklaşımını bir İş Kültürü haline getirmiş olmalarıdır. 

Araştırmalara göre de aynı hedefe etkileşim içinde 5 kişinin iş yapması ile takım çalışması ilkelerine göre çalışan 5 kişi kıyasladığınızda aralarında % 50 nin üzerinde anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Günümüzde artık Takım Çalışması bir iş yapma kültürü içinde yer almaktadır.

Siz de kendi ekibinizdeki iş verimini artırmak, çatışmaları çözebilmek, baskı ve stresi olumlu yönetebilmek ve ekibinizdeki liderlik gücünüzü artırmak istiyorsanız Takım Çalışması programımıza katılmalısınız.

Böylelikle Takım Çalışması ilkelerini kendi şirketinizde bir iş yapma kültürü haline getirebilir, rekabet avantajı kazanabilir ve hedeflerinize ulaşmayı kolaylaştırmış olabilirsiniz.


 

Bu eğitim sonunda;

 • Takım hedeflerinin oluşturulması
 • Etkili takım analizi
 • Doğru rollerin belirlenmesi
 • İş birliği stratejisi oluşturma
 • İç iletişim oluşturma
 • Takımlarda ahengi yakalama
 • Takımdaki kişiliklerin takıma uygun hale getirilmesi
 • Takımlarda karar almayı engelleyen faktörlerin aşılması
 • Takım içindeki olumsuz duyguların yönetilmesi
 • Takım içindeki çatışma yönetimi ve kişilerin güçlendirilmesi
 • Takımlarda liderlik ve yöneticilik yönlerinin kullanılması​ gibi takım çalışması yetkinlikleri kazanılmaktadır.

Programın İçeriği

 

1. BÖLÜM: TAKIM ÇALIŞMASI TESTLERİ

Programa katılan herkese Takım Çalışması testleri yapılır ve kişilere gelişim noktaları detaylı olarak sunulur. ​


 

2. BÖLÜM: YENİ YETENEKLERİN TEMELLERİ

 • ·  İş Hayatında Yeni Trendler ve ·  Şirketlerin Aradığı İnsan Özellikleri
 • ·  Organizasyon Yapılarının Son Durumu
 • ·  Takım, Takım Çeşitleri ve ·  Başarısız Takımlar                                   
 • ·  Takım Arkadaşlarını Seçme ve İyi ve Kötü Takım Üyesi                          
 • ·  Takımın Gelişim Safhaları  ve Takım İletişiminde Sinerji                        
 • ·  Vizyoner Takımlar ve Şampiyon Şirketlerin Başarı Sırları      
 • ·  Yönetici, Lider Farkı, Liderlik Tarzları, Liderlik Profili  ve Çeşitli Liderlik Örnekleri                      
 • ·  Etkili Takımın Özellikleri ve Takımın Faydaları
 • ·  Takım Oluşumu, Katılım ve Adanma ve Takımda İletişim
 • ·  Takım Ruhu ve Takımda Liderlik
 • ·  Etkileme Gücünün Kaynakları ve Takım Lideri
 • ·  Yönetim Piramidi, Takımda Yetki Devri ve Farklı bir Liderlik Tarzı 
 • ·  Sorun Çözme ve Duygusal Zeka Seviyeniz
 • ·  Empatinin Önemi, Empati Nasıl Çalışır? ve Duygusal Zeka ve İletişimin İlkeleri  
 • ·  Duygusal Zekanın İş Performansına Etkileri Nasıl Olmaktadır?
 • ·  Takımlarda Öfkenin ve Stresin Yönetilmesi
 • ·  Takım Çalışmasında İş Performansını Düşüren 10 Temel Düşünce


3. BÖLÜM: YETKİNLİKLERİN UYGULANMASI

 • ​·  Takım Çalışması İş İncelemeleri
 • ​·  Royal Lider Sensin Uygulama Oyunu

4. BÖLÜM: ROYAL TAKIM ÇALIŞMASI VE LİDERLİK OYUNU VE GELİŞİM RAPORLAMASI

Programın Faydaları

 

 • Takım çalışmasının ne olduğu ve işinizde nasıl kullanabileceğinizi
 • Etkili bir takım üyesi olabilmeyi
 • Takıma uygun liderlik gelişimi sağlayabilme
 • Takımı başarıyla yönetmek ve motive etme
 • Takım içi etkili iletişim 
 • Takım ruhu, başarılı görev dağılımı, heyecan / birlik duygusunda gelişme
 • Atıl zamanın en aza indirilmesi suretiyle maliyetlerin düşmesi, verimlilik
 • Takım üyelerinin güçlü yönlerinin takım başarısına kanalize edilmesi
 • Takım üyelerinin zayıf yönlerinin geliştirilmesi için yardımlaşma imkanı
 • Fikir ayrılıklarıyla başa çıkma yetenekleri
 • Bireysel başarı arayışı yerine, başarının takımla olabileceği yönünde kesin bilinç ve farkındalık
 • Çalışanlar arası çatışma çözümünde kolaylık ve işbirliği artışı

Katılım Bilgileri

 

Hesap Bilgileri: 

 • Banka Adı: VAKIFBANK - Taksim
 • Hesap Sahibi: Royal Enstitü
 • IBAN No: TR29 0001 5001 5800 7304 1577 17


İletişim Bilgileri:

Katılım Belgesi:  

 • NY Business Leadership Center iş birliği ile katılım belgesi verilecektir.


 

Program Fiyatı: 850 TL  + KDV

Program Yeri: AC Hotel Marriot Maçka - İstanbul

Bilgiler:

 • Programımız saat: 09:30 - 17:00 saatleri arasında İstanbul da gerçekleşmektedir. 
 • Katılım için Kayıt Formu doldurulması ve tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 
 • Program fiyatına, Program Notları, Katılım Belgesi ve Ara İkramlar ve Öğle Yemeği Dahildir.. 
 • Royal Enstitü gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.