Programın Amacı

 Müzakereler neden önemlidir?

İş dünyasında ilişkileri müzakerelerle yürütürüz. İş ilişkisinde bulunduğumuz tüm paydaşlarla devamlı olarak müzakere ederiz. Bu süreçte müşteriler, tedarikçiler, yatırımcılar, amirler, meslektaşlar, işverenler, çalışanlar, sendikalar, ortaklar ve hatta rakipler müzakere masamızın karşı tarafında yer alabilirler. Müzakereler iş hayatının her alanında, her sektöründe veya her kademesinde örneklerini bulabileceğimiz bir etkileşim biçimidir.

Müzakereler iş hayatında başarının en önemli belirleyicilerindendir. Taraflar arasında uzlaşıya varmayı, birlikte karar almayı ve sürdürülebilir anlaşmalar yapabilmeyi müzakerelerle başarabiliriz.

Neden etkin müzakere yönetimine ihtiyaç var?

Müzakerelerin çok boyutlu ve dinamik bir yapısı vardır. Müzakere tarafları arasında çeşitli etkileşim türleri hayat bulur; psikolojik faktörler etkili olur; rekabet ve işbirliği tutumları içiçe geçer. Ayrıca koşullar değişirken müzakere sürecinin seyri de değişir. Bu çok boyutlu ve dinamik süreçte etkin müzakere yönetimi;

 • Müzakerecinin pusulasıdır. Müzakerecinin amaçları doğrultusunda yol alabilmesini ve bu süreçte uygun dengeleri bulabilmesini sağlar;
 • Kazançlı anlaşmalar yaparak birlikte daha fazlasını elde edebilmenin yolunu açar;
 • İş dünyasında ilişkileri etkin biçimde yönetebilmenin, sürdürülebilir ilişkiler kurabilmenin ve rekabetçi üstünlük sağlayabilmenin kilit unsurlarındandır.  

Eğitim nasıl tasarlandı?

Etkin müzakere yönetimi eğitiminin içeriği Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, MIT, Oxford Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde sunulan müzakere program ve kurslarının içerikleri dikkate alınarak tasarlanmıştır. Müzakere alanına önemli katkılar sağlayan temel kitaplarda yer alan kavramlar ve teknikler eğitim programına dahil edilmiştir. Böylece temel müzakere beceri ve yetkinliklerinin sunulmasında bilimsel bir yaklaşım benimsenmiştir. Eğitim süresince interaktif anlatım, tartışma, takım çalışması, rol oynama çalışmaları, örnek olay incelemeleri ve müzakere alıştırmaları yer alacaktır.

Programın İçeriği

 

 • Müzakerenin kavramsal çerçevesi;
 • Müzakere türleri;
 • Müzakerelere hazırlık;
 • Müzakerelerde başarı getiren temel stratejiler ve yaklaşımlar;
 • Müzakereleri kolaylaştıran ve güçleştiren yaklaşımlar, tutumlar, davranış kalıpları ve taktikler;
 • Müzakerelerde değer yaratma ve değeri paylaşma arasındaki ikilem;
 • Müzakereler için oyun teorisinden dersler;
 • Müzakerelerde beden dilinin ve sözel ifadenin uygun kullanımı;
 • Düşünce ve kararlarımızı etkileyen psikolojik faktörlerin müzakere sürecindeki etkisi;
 • Stratejik düşüncenin müzakere kavramına uygulanması ve müzakerelerde stratejik düşünebilmek.

Eğitmen

image3

Dr Hakan Karabacak

Öğretim Görevlisi, Eğitmen ve Yazar

Öğretim Görevlisi, Eğitmen ve Yazar

Öğretim Görevlisi, Eğitmen ve Yazar

Öğretim Görevlisi, Eğitmen ve Yazar

Öğretim Görevlisi, Eğitmen ve Yazar

 

Dr. Hakan Karabacak, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı.

İş hayatına Akdeniz Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak başladı. TOBB altında Türkiye Sektör Meclislerinin kurucu müdürü olarak görev aldı.

Halen Maliye Bakanlığında yönetici olarak görev yapıyor. Finans, ekonomi ve vergi alanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, proje yönetimi, oyun teorisi, strateji ve müzakere konularında kitapları bulunmaktadır.


Programın Faydaları

 

 • Eğitim sonucunda katılımcılar;
 • Bir müzakere sürecinde nasıl ilerlemeleri gerektiğine ilişkin farkındalığa sahip olacaklar ve böylece müzakerenin seyri üzerindeki kontrollerini artırabilecekler;
 • Eğitim sonucunda kazandıkları bilgi ve yetkinliklerle aşağıda örnekleri verilen alanlarda başarılı sonuç alma becerilerini artıracaklardır:
 • Müşterilerle ve tedarikçilerle mal ve hizmet alımına görüşmeler;
 • Bankalar, kredi kuruluşları, yatırımcılar gibi fon sağlayıcılarla görüşmeler;
 • Şirket birleşme ve devralmalarına ilişkin görüşmeler;
 • Politika yapıcılar, sektör temsilcileri ve karar alıcılar ile görüşmeler;
 • Ortaklar ve rakip firmalarla görüşmeler;
 • İşverenler veya çalışanlarla ücret ve özlük hakları ile ilgili görüşmeler.

Kimler Katılmalı?

Bu programa tüm meslek alanlarında müzakere becerilerine yatırım yapmak isteyen herkes katılabilir. Bununla birlikte aşağıda örnekleri sıralanan pozisyonlarda, işinin gereği olarak, müzakereler yürüten veya müzakere süreçlerine dahil olan herkesin katılımına uygundur. 

 • Her kademede yöneticiler ve yönetici adayları;
 • Kurumsal satış-pazarlama ekipleri;
 • İnsan kaynakları ve işe alım ekipleri;
 • Politika yapıcılar ve karar alıcılar;
 • Yönetim danışmanları, uzmanlar;
 • Avukatlar, arabulucular.

Katılım Bilgileri

 

Hesap Bilgileri: 

 • Banka Adı: VAKIFBANK - Taksim
 • Hesap Sahibi: Royal Enstitü
 • IBAN No: TR29 0001 5001 5800 7304 1577 17


İletişim Bilgileri:


 

Eğitmen:  Dr. Hakan Karabacak 

Katılım Belgesi: 

 • NY Business Leadership Center ve Royal Enstitü onaylı katılım belgesi verilmektedir.


Program Fiyatı: 850 TL + KDV

Program Yeri: AC Hotel Marriot Maçka - İstanbul

Bilgiler:

 • Programımız saat: 09:30 - 17:30 saatleri arasında İstanbul da gerçekleşmektedir. 
 • Katılım için Kayıt Formu doldurulması ve tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 
 • Program fiyatına, Program Notları, Katılım Belgesi ve Ara İkramlar ve Öğle Yemeği Dahildir..
 • Royal Enstitü gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.